• About Cümleleri
 • Almanca Cümleleri
 • Already Cümleleri
 • Although Cümleleri
 • Amaç Sonuç Cümleleri
 • And Cümleleri
 • Any Cümleleri
 • As Cümleleri
 • Ask Cümleleri
 • Ayrılık Cümleleri
 • Because Cümleleri
 • Before Cümleleri
 • Benzetme Cümleleri
 • Can Cümleleri
 • Can Soru Cümleleri
 • Çeviri Cümleleri
 • Chat Cümleleri
 • Comparative Cümleleri
 • Comparatives Cümleleri
 • Could Cümleleri
 • Dilek Cümleleri
 • Does Cümleleri
 • Dostluk Cümleleri
 • Emir Cümleleri
 • En Güzel Aşk Cümleleri
 • Enough Cümleleri
 • Ever Cümleleri
 • Fiil Cümleleri
 • For Cümleleri
 • Fransızca Cümleleri
 • Geçmiş Zaman Cümleleri
 • Gelecek Zaman Cümleleri
 • Going To Cümleleri
 • Güzel Aşk Cümleleri
 • Haber Cümleleri
 • Have To Cümleleri
 • How Many Cümleleri
 • İf Cümleleri
 • İltifat Cümleleri
 • İn Case Cümleleri
 • İngilizce Cümleleri
 • İn Spite Of Cümleleri
 • İsim Cümleleri
 • İstek Cümleleri
 • Just Cümleleri
 • Kalıp Cümleleri
 • Karşılaştırma Cümleleri
 • Kelime Cümleleri
 • Kısa Aşk Cümleleri
 • Konuşma Cümleleri
 • Koşul Cümleleri
 • Like Cümleleri
 • Many Cümleleri
 • Mesaj Cümleleri
 • More Cümleleri
 • Msn Cümleleri
 • Much Cümleleri
 • Must Cümleleri
 • Neden Sonuç Cümleleri
 • Neither Cümleleri
 • Never Cümleleri
 • Olumlu Soru Cümleleri
 • Olumsuz Emir Cümleleri
 • Olumsuz Soru Cümleleri
 • Öneri Cümleleri
 • Örnek Soru Cümleleri
 • Özlem Cümleleri
 • Passive Cümle
 • Past Cümleleri
 • Past Tense Cümleleri
 • Past Tense Soru Cümleleri
 • Perfect Cümleleri
 • Perfect Tense Cümleleri
 • Prefer Cümleleri
 • Present Perfect Tense
 • Present Tense Cümleleri
 • Problem Cümleleri
 • Rap Cümleleri
 • Reklam Cümleleri
 • Relative Clause Cümleleri
 • Rica Cümleleri
 • Şart Cümleleri
 • Sebep Sonuç Cümleleri
 • Select Cümleleri
 • Sevgi Cümleleri
 • Shall Cümleleri
 • Should Cümleleri
 • Should Soru Cümleleri
 • Sıfat Cümleleri
 • Şiir Cümleleri
 • Şimdiki Zaman Cümleleri
 • Simple Past Cümleleri
 • Since Cümleleri
 • Since For Cümleleri
 • So Cümleleri
 • Soru Cümleleri
 • So That Cümleleri
 • Sözlük Cümleleri
 • Such Cümleleri
 • Such That Cümleleri
 • Superlative Cümleleri
 • Superlatives Cümleleri
 • Tanışma Cümleleri
 • Tavsiye Cümleleri
 • Tercüme Cümleleri
 • The Same As Cümleleri
 • There Are Cümleleri
 • Too Cümleleri
 • Türkçe Cümleleri
 • Ünlem Cümleleri
 • Used To Cümleleri
 • Want Cümleleri
 • Was Cümleleri
 • Were Cümleleri
 • When Cümleleri
 • When Soru Cümleleri
 • When While Cümleleri
 • Which Cümleleri
 • While Cümleleri
 • Who Cümleleri
 • Why Cümleleri
 • Will Cümleleri
 • Yet Cümleleri
 • Zaman Cümleleri
 • Zamir Cümleleri
 • Zarf Cümleleri
 • since for cümleleri

  "Since" ve "For" sözcükleri İngilizcede iki farklı anlamsal bağlamda ortaklık gösterir: Birincisi sebep - sonuç ilişkileri çerçevesinde, ikincisi ise zamansal bağlamda.

  Sebep - Sonuç Ilişkileri Çerçevesinde Since - For Cümleleri:

  "Since" Türkçe karşılığı "bundan...dolayı", "onun...için" olan bir bağlaçtır ve ardından bir yan cümle gelir. "For" ise gerekçe gösteren, sebep - sonuç ilişkileri içerisinde yer alan "için" anlamında da kullanılır ve ardından isim gelir.


  Since it is raining, we have been cancelled picnic. --> Yağmur yağdığından dan dolayı pikniği iptal ettik.

  We have been cancelled picnic for the rain. --> Yağmurdan dolayı pikniği iptal ettik.

  Fatma apologized for being late. --> Fatma geç kaldığı için özür diledi.

  Since Fatma is late, she has been apologized. --> Fatma geç kaldığından dolayı özür diledi.

  I am better for seeing you! --> Senin gördüğüm için daha iyiyim.

  Since I see you, I am better! --> Senin gördüğümden dolayı daha iyiyim.

  Since she did not do her homework, she did not go to school. --> Ev ödevini yapmadığından dolayı okula gitmedi.

  Fatma has not been surprised since she knew the surprise party. --> Fatma sürpriz partiyi bildiği için (bilmesinden dolayı) şaşırmadı.

  Ayşe has been unhappy since his boyfriend left him for working in another city. --> Ayşe, erkek arkadaşı onu başka bir kentte çalışmak için terk ettiğinden beri mutsuz.

  Since I don't like to cook, I order package foods or eat in the restaurants. --> Yemek yapmayı sevmediğimden dolayı (sevmediğim için), yemek sipariş ediyorum veya lokantada yiyorum.

  Since I don't remember the name of the girl, I call her as beautiful girl. --> O kızın adını hatırlayamadığımdan dolayı (hatırlayamadığım için), ona güzl kız diye hitap ettim.

  Since I don't want to see her, I will not visit her family. --> Onu görmek istemediğim için Onun ailesini ziyaret etmeyeceğim.

  I am happy for him that the machine finally worked. --> Makine çalıştığı için onun adına mutluyum.

  I don't visit her for various reasons. --> Onu çeşitli nedenler için (nedenlerden dolayı) ziyaret etmiyorum.

  Ayşe could dance for joy! --> Ayşe zevk için dans eder.

  I could not see the building for the fog. --> Sisten dolayı binayı göremiyorum.

  The cars are stopped for security reasons. --> Arabalar güvenlik nedenleriyle (nedenleri için) durduruluyor.

  Zamansal Bağlamda Since - For Cümleleri:

  "Since" bağlacı "o zamandan...beri", "o zamandan...bu yana" anlamına gelen, belirli bir zamanı başlangıç kabûl eder ve ardından yan cümle gelir. "For" ise "o zaman zarfında", "o zaman boyunca" gibi belirgin bir zaman dilimini kasteder ve ardından isim gelir.


  Since last seeing you, I have been ill. --> Seni son gördüğümden bu yana hastayım.

  How long is it, since you were in London? --> Sen Londra'da bulunduğundan bu yana ne kadar zaman geçti?

  Since Nilay went to New York a year ago, we haven't seen her. --> Nilay bir yıl önce New York'a gittiğinden beri biz onu hiç görmedik.

  My father was seriously ill last year, but he has since got better. --> Babam geçen yıl ağır hastaydı, fakat o zamandan bu yana daha iyi oldu.

  This firm is established in the year of 1948. It is active ever since then. --> Bu şirket 1948'de kuruldu. O zamandan beri faal.

  How long since do you work? --> Ne kadar zamandan beri çalışıyorsun?

  Since her husband went away, she has been waiting for him. --> O (kadın) kocası gittğinden beri onu bekliyor.

  It has been about a century, since the establishment of Turkish Republic. --> Türk Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana neredeyse bir asır geçmiş.

  Since when do you read this newspaper? --> Ne zamandan beri bu gazeteyi okuyorsun?

  She is going to sleep for an hour. --> Bir saatliğine uyumaya gidecek.

  They were jailed for twenty years. --> Yirmi yıllığına hapse atıldılar.

  I have been smoking for a year. --> Ben bir yıldır sigara içiyordum.

  I hadn't seen him for a long time. --> Uzun zamandır onu görmedim.

   
  Bilgisayar Kursu Ankara